Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy.php on line 886

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
TEST | Folkinitiativ.se

1 – Introduktion

Nu blir dags för den stora demokrati-showen. Efter att ha fixat allt det praktiska inför starten kommer nu Dagen med stort D. Dagen då ni anmäler – diarieför – ert folkinitiativ hos kommunen, kontaktar media och framförallt – börjar nå ut till medborgarna!

Att gå ut i offentligheten, övertyga andra och formellt få stöd av många – det är att göra skillnad. Det är också den stora utmanande uppgiften under den avgörande namninsamlingstiden. Det handlar om det demokratiska samtalet på gräsrotsnivå. Samtal på gator och torg, men lika ofta också bland kompisar och grannar. Ett samtal som idag lika naturligt också förs genom sociala medier, men där det formella stödet fortfarande behöver ges på papper och genom att ange sitt personnummer.

Anvisning

Nu gäller det att börja agera. Därför börjar fjärde träffen med att alla deltagare förbereder ett eget folkinitiativförslag och presenterar det för varandra. Sedan brainstormar ni olika möjligheter att samla in namnunderskrifter på och jobbar på, studerar de viktigaste aspekterna att tänka på i samband med en namninsamling och avslutar med en konkret uppgift att ta fram en egen namninsamlingskampanj.

Brainstorming

Det finns många sätt att samla in namnunderskrifter på. Dela in er i smågrupper och försök tillsammans i grupperna att under 20 minuter att komma på så många sätt som möjligt. Skriv upp de olika förslagen på olika lappar. Lägg sedan ut dem på golvet och ordna sedan lapparna i olika kategorier. Kategorierna kan vara i stil med namninsamling på gator och torg, sociala medier, grannar och släkt, annonsering och så vidare. Därefter ställer ni er upp intill den grupp av förslag som ni tror mest på och diskuterar därefter konkreta sätt och metoder för hur ni skulle vilja tillämpa namninsamlingsmetoden på. Det ni kommer fram till i smågrupperna redovisar ni sedan avslutningsvis för alla.

Att tänka på

Namninsamlingsprocessen har till följd av det förstärkta folkinitiativet reglerats på flera sätt. Krav på personnummer har införts, vilket gör att integritetsskyddsfrågorna har blivit viktigare. Dessutom finns det tydliga bestämmelser som ska knyta en medborgares stödförklaring till ett bestämt folkinitiativ, genom att förklaringen måste avges på ett särskilt formulär, samt inom en viss tidsperiod. För att kunna lyckas få ihop så många stödförklaringar från åtminstone 10% av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting krävs det därför ett omfattande namninsamlingsarbete.

Och en H5