Vi håller på att skapa en guide för hur man kommer ihåg med ett folkinitiativ.
Kommer under våren 2018