Så gör du ett Folkinitiativ

Tre tips och viktiga lärdomar:

Tips 1:
Planera folkinitiativet ordentligt. För oss gick det 2,5 månad mellan beslutet att börja planera till startdatum. Jag tror att det att hade gått långsammare för oss om vi börjat med en gång. Även om man har den bästa frågan i världen kan man misslyckas med ett folkinitiativ om det inte finns folk som står i frontlinjen och jobbar att man ska lyckas.

Det vi såg till var att vi fixat en budget och kommunicerat ut en plan och målbild till ett stort antal motiverade sympatisörer, så att så många som möjligt visste vad som hände, och att så lite bråk, knot och besvikelser som möjligt skulle uppstå.Ska folk jobba ideellt är det bra om man slipper ödsla energi på missförstånd.

Vi såg till att vi var några som avsatt tid för att kunna vara kampanjledare och fånga upp sådant som höll på att falla till marken. Vi ägnade oss mest att få det praktiska att fungera: att det fanns en fungerande hantering för att få ut blanketter och samla in dem, information till berörda och press, etcetera. Vi brydde oss inte om att försöka ha någon kontroll på själva insamlingen, bara att ge verktygen. Man bör ha en budget som motsvarar 15 20 kronor per underskrift som riktmärke. Vi hade det, även om det kom att bli billigare för oss.

Tips 2:
Försök att göra folkinitiativet så brett som möjligt. Jag fick personligen kämpa hårt för att vårt folkinitiativ skulle vara neutralt i sakfrågan – andra ville göra det till ett nej till Stornorrland och begränsa organisationerna bakom till motiverade nejsägare. Jag försökte åtminstone få med partier på ja-sidan, och när de inte ville vara med så sökte jag upp distrikt som gick mot länsförbundens linje.I slutändan hade vi stöd från sju partier från V till SD som ställt sig bakom och stod ute och samlade namn. Vi hade totalt 40 företag, organisationer och partier bakom. Det var oerhört betydelsefullt för oss med denna breda uppslutning.

Tips 3:
Läs på kring det formella: lagstiftning kring folkinitiativ och fakta. Inte för att det är det formella som är det viktiga. Tvärtom, det handlar inte alls om det formella, utan om att engagera människor i dialog och handling. Men motståndarna till en folkomröstning kommer att försöka attackera folkinitiativet med formalism, och kan man inte sin sak så är det risk att man går i en fälla eller framstår som oseriös.Det var lättare än jag hade trott att samla namn.

Vi hade blivit förvarnade att ungefär en av tio tillfrågade skulle skriva på våra listor. För oss var det snarare nio av tio som skrev på. Det var en följd av ungefär nio månaders medial debatt och uppmärksamhet som skapat en mycket stark opinion i frågan.Det var svårare än jag hade trott att få till en fungerande administration av exempelvis blanketthantering och telefonkontakt med personerna i vår databas. Vi hade å ena sidan ett otroligt starkt gensvar bland volontärer som ville stå i frontlinjen och samla namn. Däremot krävdes det å andra sidan mera för att få till en stab som utförde mera specifika uppgifter.

På papperet var organisationen minimal och enkel, men folk blev sjuka, fick förhinder, skulle resa bort etcetera, med resultatet att jag fick ringa in vikarier eller rycka in själv. Dessutom fick jag snabbt klart för mig att min närvaro var nödvändig för att kontrollera att allt fungerade som det skulle.

Tips när man samlar namn:

Tips 1:
Ta vara på det personliga mötet. Många trodde att det skulle vara enkelt att lämna ifrån sig en blankett på till exempel den lokala livsmedelsaffären, så att folk kunde skriva in självmant. Men ytterst få uppmärksammade blanketten och en del fyllde i den felaktigt. Stå utanför affären (helst iklädd folkinitiativets reflexväst eller liknande) säg hej och njut av att träffa människor av alla slag och åsikter. Om man inte törs gå in i dialog med andra är det svårt att lyckas med folkinitiativ.

Tips 2:
Välj en plats med flöde av människor. Utanför livsmedelsaffärer, på gågator, marknader och vid köer till fotbollsmatcher visade sig vara utmärkta tillfällen att erbjuda folk att skriva under.

Tips 3:
Använd de argument du själv känner dig bekväm med. Vi hade inga påbud om hur folk skulle övertalas eller bemötas av folkinitiativets namnsamlare, bara några allmänna råd som fanns att tillgå på vår hemsida. Var och en har sina egna skäl och övertygelser. Använd dem som står just dig närmast.

Vanliga frågor:

Måste man registrera folkinitiativet?
Det är inte nödvändigt. Det finns inget sådant krav i lagen. Vår motpart, Regionen Jämtland Härjedalen, var helt ointresserade av att vi skulle göra det, men vi gjorde det som en nyttig del av förberedelseprocessen att göra det ändå. Vi skickade in en begäran om registrering av folkinitiativet att börja vid ett datum en bit fram i tiden som vi angav, och om att få en kontaktperson i ärendet, vilket blev handläggaren, regionjuristen. Då bokade vi upp ett möte med honom före registreringsdatumet. Det var bra. Då fick vi lite nya aspekter, även om vi inte ändrade initiativets syfte. Vi protokollförde mötet, för att kunna visa att vi hade gett regionen möjligheter att komma med synpunkter.

Behöver man begära ett samtycke enligt personuppgiftslagen, PUL, från dem som ska skriva under?
Vi hade en formulering om PUL eftersom vi hade planerat att stansa uppgifterna i excel, och i så fall är det nödvändigt. Men det var för mycket jobb. Jag avråder. Om man bara ska samla ihop blanketterna, utan att göra en databas, behöver man inte ha några formuleringar om PUL. Det är bara att köra på.

Måste undertecknarna skriva sitt personnummer?
Det enkla svaret är ja. I praktiken är det dock möjligt att komplettera ofullständiga personnummer och adresser i efterhand, till exempel genom en webbtjänst som www.upplysning.se. Det bästa är förstås att undertecknarna skriver sitt personnummer själva, även om många tyvärr har en omotiverad rädsla för att lämna sådana uppgifter.

Är det inte risk för att en folkomröstning kommer att bli oseriös?
Folkinitiativ och folkomröstning är demokratiska verktyg. De innehåller i sig själva ingen garanti för att sakfrågan tar en seriös vändning utifrån det egna perspektivet. Det gäller för övrigt i lika hög grad fria allmänna val, fria medier och fri utövning av politik, religion etcetera. All frihet har sina missbruk, men bör inte fördömas utifrån detta – lika lite som vi hugger av oss handen efter att någon gång gjort något misslyckat eller omoraliskt med den.