Vad är Folkinitiativ.se ?

DEMOKRATISTÖD TILL ALLA
Folkinitiativ se är en ny tjänst som är till för att stödja alla som vill starta och driva en kommunal folkomröstning i sin kommun. Vi informerar, uppmuntrar och stödjer alla som vill starta och driva fram en kommunal folkomröstning genom ett folkinitiativ. Alla ska kunna göra sin röst hörd i den lokala och regionala politiken. Vi hjälper Er under alla steg i en folkomröstningsprocess. Dessutom satsar vi på information och utbildning när det gäller folkinitiativ och folkomröstningar gentemot allmänheten, media och mottagande kommuner och regioner.

VARFÖR BEHÖVS FOLKINITIATIV.SE?
Sedan den 1 januari 2011 har över 150 lokala och regionala folkinitiativ startats i Sverige. Men endast hälften av dessa lyckades med att uppfylla de grundläggande kraven lagen ställer. Och av de som godkändes ledde endast ungefär 50% till faktiska folkomröstningar.
Slutligen valde fullmäktige i åter igen endast ungefär hälften av de lokala folkomröstningar att följa resultat. Sammanlagt har därmed grundlagens huvudregel om att folkinitiativ ska leda till folkomröstningar som respekteras inte kunnat följas på långa vägar. Därför behövs folkinitiativ.se, den nya nationella demokrati vägledningstjänsten.
Så att fler folkinitiativ uppfyller de lagliga kraven, fler folkinitiativ leder till folkomröstningar och fler folkomröstningar respekteras. Det handlar om inget annat stärka respekten för den lagstiftade deltagande demokratin.

Under de första sex åren med det förstärkta folkinitiativet har mer än hundra folkinitiativ till folkomröstningar lämnats in till kommun- och landstingsfullmäktige. Av dessa har ungefär hälften bedömts uppfylla de grundläggande kraven. Bara hälften av dessa har lett till verkliga folkomröstningar.
Därför skapas nu på ideell grund folkinitiativ.se. Plattformen ska fungera som vägledning för medborgare som vill starta folkinitiativ.

Våra tre huvudmål är att:

1 – GRUNDLÄGGANDE INFORMATIONEN
Stärka den grundläggande informationen i offentligheten kring folkinitiativverktyget och dess användande.

2 – KOMPETENSEN OCH RESURSERNA
Höja kompetensen och resurserna hos initiativtagarna.

3 – BIDRA TILL BÄTTRE KUNSKAP
Bidra till bättre kunskap och demokratiska förhållningssätt hos de adresserade kommunerna och regionerna.

Om oss

”Folkinitiativ.se” är ett projekt av Demokratiskolan och den Europeiska Demokratistiftelsen. Den leds av en styrgrupp bestående av Thomas Larsson (huvudsekreterare och kontaktperson, grundare och ordförande av Demokratiskolan), Bruno Kaufmann (journalist och statsvetare, internationell expert på direktdemokratiska verktyg) och Mattias Warg (journalist och, initiativtagare till folkinitiativet om Storregion Norrland 2016).

Styrgruppen bistås av en nationell referensgrupp bestående av:

Daniel Lindvall, statsvetare, huvudsekreterare för 2014års demokratiutredning
Peter Eriksson, digitaliseringsminister, initiativtagare till det förstärkta folkinitiativet i grundlagsutredningen
Frida Boisén, journalist, initiativtagare till #votegbg om införandet av trängselavgifter i Göteborg
Sören Granberg, företagare, initiativtagare till ”sjukvård för alla” folkinitiativet i Västerbotten

Bruno Kaufmann

Journalist och statsvetare, internationell expert på direktdemokratiska verktyg.

Thomas Larsson

Huvudsekreterare och kontaktperson, grundare och ordförande av Demokratiskolan.

Mattias Warg

Journalist och initiativtagare till folkinitiativet om Storregion Norrland 2016

Daniel Lindvall

Fd huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Demokratiutredning samt författare till boken Folkstyret i rädslans tid tillsammans med Olle Wästberg.

Anna Olofsson Frestadius

Utbildad socionom, företagsrådgivare, föreläsare om urban norm, ofta kopplat till regional utveckling.

 

Lina Barrebo

Lina Barrebo var initiativtagare till folkinitiativet Centrumbron i Skellefteå.

 

Frida Boisen

Journalist och publicist, digital chef, föreläsare, författare, sociala medier-konsult