Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy.php on line 886

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Demokratidagen 2015 | Folkinitiativ.se

Demokratidagen Stockholm 2015

Program
10.00 – 10.15 Öppning

Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Thomas Larsson, Initiativtagare från Demokratiskolan, hälsar välkomna och ger en kort introduktion till det nya demokratiska landskapet samt syftet med seminariet.
Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Del 1: Demokratiska verktyg i EU

10.15 – 10.45
Det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin

Bruno Kaufmann, statsvetare, journalist och lokalpolitiker ger en introduktion till den moderna representativa demokratin. Vad innebär det aktiva medborgarskapet och deltagandet på lokal, regional, nationell och europeisk nivå?

10.45 – 11.00
Europeiskt medborgarinitiativ – Du kan bestämma dagordningen!

Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Johan Wullt, Media och Kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige, presenterar det europeiska medborgarinitiativet och hur det gått hittills samt vilka andra verktyg för demokratiskt inflytande som finns på EU-nivå.

Det europeiska medborgarinitiativet infördes i EUs fördrag 2009 och sedan 2012 kan 1 miljon EU-medborgare uppmana EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag. Initiativet syftar till att öka medborgarnas demokratiska deltagande och inflytande i unionen. Medborgarinitiativet kompletterar medborgarnas rättigheter att göra en framställning till Europaparlamentet och klaga hos Europeiska ombudsmannen.

11.00 – 11.15
Presentation av ECI initiativet Right2Water

Anders Jonsson jobbar som Internationell sekreterare på Kommunal – berättar om Sveriges deltagandet i det uppmärksammade medborgarinitiativet.

11.15 –11.30 – Paus

11.30 – 12.00
Framställning till Europaparlamentet: så fungerar det!

Framställningsutskottet är länken mellan unionsmedborgarna och EU:s institutioner.
Cecilia Wikström, Ordförande i Europaparlamentets utskott för framställningar, berättar om sitt arbete för att EU bättre ska kunna tillvarata medborgarnas direkta erfarenheter av unionens lagstiftning.

12.00 – 12.45
Demokratiska verktyg i EU – paneldiskussion

Paneldiskussionen inleds med att Per Markus Risman, berättar om Sveriges ungdomars åsikter rörande EU:s ungdomspolitik.
Per Markus är en av Sveriges två Ungdomsrepresentanter i EU, via LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.
Per Markus sitter också i Sveriges ungdomsråds styrelse

Deltagare:
Cecilia Wikström – Ordförande i Europaparlamentets utskott för framställningar.
Johan Wullt, Media och Kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige,
Bruno Kaufmann – Statsvetare och journalist
Anders Jonsson – Internationell sekreterare på Kommunal

Frågor från publiken

12.45 – 13.35 – Lunch

Del 2: Demokratiska verktyg i Sverige

13.35 – 13.50
Den svenska demokratipolitiken

Helena Josefson, chef för enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet ger en översikt av demokratipolitiken.

13.50 – 14.15
Presentation av Demokratiutredningen

I juli 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Daniel Lindvall, huvudsekreterare på Demokratiutredningen presenterar en översikt av Demokratiutredningen 2015

14.15 – 14.30
Medborgardialog i Sveriges kommuner

Adiam Tedros, sekreterare på Demokratiutredningen presenterar Demokratiutredningens översyn av medborgardialogen i Sverige, omfattningen av denna och hur den tar sig uttryck. Utmaningar vi har sett, ur ett medborgarperspektiv, men också de många möjligheter som dialogen ger.

14.30 – 15.00
Det förstärkta folkinitiativet – Folkomröstningar i kommunerna

2011 infördes ”Lagen om det förstärkta folkinitiativet” i Sverige. Sedan dess har det startats ett femtiotal initiativ för kommunala folkomröstningar. Hur har det gått med dessa? och hur ser framtiden ut för lokal deltagardemokrati? Daniel Lindvall, Huvudsekreterare på Demokratiutredningen kommer att ge en översyn av folkinitiativet och hur det påverkar den lokaldemokratiska utvecklingen.

15.00 – 15.30
Demokratikommun – på väg till en deltagande infrastruktur

Bruno Kaufmann introducerar ett nytt koncept av demokratistöd med exempel från bland annat Falu kommun, där han leder den nybildade Val- och Demokratinämnden.

15.30 – 15.45 – Kaffepaus

15.45 – 16.30
Paneldiskussion – Vad behövs för att utveckla demokratin?

Vad behövs för att utveckla demokratiarbetet? Hur samspelar verktygen på lokal, regional, nationell och europeisk nivå?

Frågor och kommentarer från publiken.

Medverkande:
Daniel Lindvall – Huvudsekreterare på Demokratiutredningen
Adiam Tedros – Sekreterare på Demokratiutredningen
Bruno Kaufmann – Statsvetare och journalist
Thomas Larsson – Demokratiutvecklare ock kommunikatör.