Demokratirosen

av | okt 23, 2017 |

Marianne Isaksson, Catarina Baldo Zagadou och Lasse Zackrisson med priset. FOTO: Lotte Johansson

 

Nytt pris till årets bästa folkinitiativ

Demokratirosen är ett nyinstiftad nationellt demokratipris som ska gå till årets bästa folkinitiativ i Sverige. För att kunna bli nominerat till Demokratirosen bör ett folkinitiativ enligt kriterierna ha en stark demokratisk, medborgerlig och konstruktiv profil och på det sättet konkret kunna bidra till utvecklingen av folkinitiativ i praktiken. Priset ges till ett folkinitiativ som har lämnats in efter föregående pristagares folkinitiativ.

Sedan 2011 har över 150 sådana folkinitiativ lanserats i ett 80-tal svenska kommuner och därmed vitaliserat den lokala och regionala demokratin.

– Men många lokala initiativ havererar någonstans på vägen och lämnar en bitter eftersmak för de involverade, säger Mattias Warg, journalist från Östersund med egna erfarenheter från folkinitiativ. Tillsammans med studieförbundet Demokratiskolan har han därför startat en ny nationell demokrativägledningsplattform för både engagerade medborgare samt kommuner och regioner, som tar emot inspel från folket.

– Vi vill ge ett handtag till medborgarandan, betonar Mattias Warg.

Den nya plattformen presenteras onsdagen den 13 september under den direktsända internationella demokrativeckan i Falun på Dalarnas Högskola.

2017 års pris gick till gruppen bakom det lyckade folkinitiativet i Vaxholm (”Rädda Norrbergsskolan”) som enligt motiveringen ”med stor tålamod, en stark vilja att komma vidare och en outtröttlig beredskap för det offentliga samtalet har bidragit till att lyfta folkinitiativ-verktyget både lokalt, regionalt och nationellt.” Vid folkomröstningen i helgen deltog över 50% av de röstberättigade. Knappt 55% avvisade kommunledningens planer om att riva skolkomplexet från 1950-talet. Tidigare hade 16% av de röstberättigade skrivit på folkinitiativet. Mer information: https://www.falun.se/demokrativecka

Kontaktpersoner:
Thomas Larsson, projektledare för folkinitiativ.se och grundare av demokratiskolan.
076-848 73 38,
info@folkinitiativ.se

Mattias Warg, initiativtagare till folkinitiativ.se 073-0231719
Bruno Kaufmann, journalist och statsvetare
070-823 44 69

Länk till artikel i SVT Nyheter