HAMMARÖ: Klubbades på onsdagen

Folkomröstningen i skolfrågan på Hammarö kommer att genomföras den 10 december i år. Dubbelt så dyrt och hälften så bra, tycker oppositionen.

På kommunfullmäktigemötet den 21 augusti återremitterades ärendet om dag för folkomröstning med uppdrag att ta fram kostnaderna för de båda förslagen; folkomröstning den 10 december 2017 kontra folkomröstning i samband med allmänna valet 9 september 2018.

En grov uppskattning har gjorts av kommunledningskontoret och på onsdagskvällen klubbade kommunfullmäktige igenom kommunstyrelsens förslag att folkomröstningen i skolfrågan på Hammarö ska genomföras den 10 december i år.

Oppositionen, M, KD, L och MP, är besvikna och hänvisar till SKL:s information om folkomröstningar som säger att ”det finns både praktiska och ekonomiska fördelar med att hålla en folkomröstning i samband med allmänna val och framförallt gynnas valdeltagandet av detta”.

– Det blir dubbelt så dyrt och hälften så bra. Det är beklagligt att majoriteten, väl medvetna om detta, nu fattar ett beslut som dels blir ungefär dubbelt så dyrt för kommunen men framför allt riskerar att leda till ett lägre valdeltagande, säger de i ett yttrande.

Det kommuninvånarna ska rösta om är:

  • En högstadiekola på Hammarö utbildningscenter, att Götetorpsskolan återuppbyggs och att F–6-skolorna Bärstadsskolan, Hammarlunden, Mörmoskolan och Lillängsskolan finns kvar.
  • Som ovan förutom att Hammarlundens årskurser 7-9 finns kvar, således två högstadieskolor istället för en stor.