Vi håller på att skapa en guide för hur man kommer ihåg med ett folkinitiativ. 
Kommer under hösten 2017